رادیکالیسم

نبوی: بین ایران و عربستان نگرانی امنیتی مشترکی به نام داعش وجود دارد/ شکست داعش به معنای شکست تفکرات داعشی نیست/ بسترهای رشد دوبارۀ افراط ‌گرایی در منطقه مهیاست

عبدالامیر نبوی مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه در کافه خبر خبرآنلاین به بررسی آرایش سیاسی رادیکالیسم در منطقه با توجه به ملزومات دوره پساداعش پرداخته است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون