رادیکالیسم مسیحی

« موعودگرایی و جهانی شدن فرهنگی ملت‌ها»

« موعودگرایی و جهانی شدن فرهنگی ملت‌ها»   نویسنده :نجف محمودی: دانشجوی دکتری روابط بین الملل چکیده: جهانی شدن، پدیده‌ای است که موجبات کاهش کارکردهای نهاد وستفالیایی دولت-ملت را فراهم آورده است و همین امر سبب ساز نزدیکی هنجارها، قواعد و انگاره های فروملی و فراملی به یکدیگر و حتی در مواردی شکل‌دهی هویت و […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون