راديكاليسم مخالفان

رفتن ما به خیابان، حکومت را متحد می کند و بنابراین صلاح نیست.

همکار مهاجرانی در تبلیغ سناریوی اسب تروا می گوید: رفتن ما به خیابان، حکومت را متحد می کند و بنابراین صلاح نیست. ابراهیم نبوی پس از پیشنهاد سناریوی اسب تروا در ۲۲ بهمن سال ۸۸، مورد بدگمانی جریان های اپوزیسیون واقع شد که معتقد بودند مهاجرانی و نبوی برای خوش خدمتی به جمهوری اسلامی این […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون