رادنی شکسپیر

شکست، فرجام همیشگی سیاست‌های امریکا

قلدرها نمی‌توانند دست کم گرفته شدن را تحمل کنند و این چیزی است که اتفاق می‌فتد، چرا که امریکا اکنون در سیاست خود کاملا به بن بست رسیده است و مثل یک سگِ هارِ زنبور گزیده این سو و آن سو می‌دود و به هر آنچه مقابل چشمانش باشد یورش می‌برد و اگر به خودش نیز حمله کند اصلا اهمیت نمی‌دهد.»

شکسپیر: غرب در ابتدای یک رکود ۱۵ تا ۲۰ ساله قرار دارد

«هیچ‌یک از این شیوه‌ها قادر به درک جریان اصلی اقتصاد نیست و فرضیات آن‌ها در زمینه توازن و تعادل بلندمدت نیز اساسا معیوب و ناقص است.»

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون