رابطۀ جنسی

شهادت جدید بر علیه برلوسکونی بخاطر داشتن رابطۀ جنسی با دختران زیر ۱۸ سال+ تصاویر

سیلویو برلوسکونی متهم شده که به دو زن مبلغ ۱۲۷ هزار یورو پرداخت کرده است که گفته می شود به عنوان حق السکوت برای جلوگیری از شهادت آنها بوده است

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون