رابطه ی زناشویی

آفت زندگیتان را بشناسید

این موضوع بر مه ی ما کاملا روشن است که دعوا در یک رابطه ی زناشویی کاملا طبیعی و عادی است، و این توصیه را هم به زوج های جوان می کنیم که این دعواها را نباید از چهارچوب خانه خارج کرد و به دیگران گفت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون