رابرت گرین

۷ گروهی که در شبکه‌های اجتماعی آرامشمان را به‌هم‌می‌زنند

شبکه‌های اجتماعی گاه شکنجه‌گاه است. رابرت گرین این شکنجه‌گران را به ۷ گروه تقسیم کرده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون