رابرت هانسن

جاسوسانی که شهرت زیادی در جهان دارند+تصاویر

بررسی هویت و کارکرد سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی با جاسوس‌ها و کارکردشان گره خورده است. از همین روست که سازمان‌های امنیتی را با عنوان سازمان‌های جاسوسی نیز می‌شناسند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون