رابرت مورداخ

شنود غیر قانونی تلفن های مردم و پرداخت رشوه به افسران پلیس

واحد مرکزی خبر : نخست وزیر انگلیس، بالاخره تسلیم فشارها شد و با بررسی جامع اقدام کارکنان امپراتوری رسانه ای رابرت مورداخ، در پرداخت رشوه به نیروهای پلیس برای کسب اطلاعات و نیز شنود غیر قانونی تلفن های مردم موافقت کرد. در پی انتشار گزارش های فراوان درباره شنود غیر قانونی تلفن های هنرمندان، ورزشکاران، […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون