رابرت مرداک

زنان و مردان مؤثر در راه‌اندازی شبکه‌های فرهنگی مبتذل + تصاویر

خانواده ای که در تأسیس و راه اندازی گروه رسانه مبتذل نقش بسزایی دارند

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون