رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس

فعال بودن واحدهای تولیدی مهم‌ترین اولویت کشور است

فعال بودن واحدهای تولیدی مهم‌ترین اولویت کشور است

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است فعال بودن واحدهای تولیدی به ویژه در شرایط کنونی مهم‌ترین اولویت بوده و مبارزه با فساد نباید منجر به تعطیلی این واحدها شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون