رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی

طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها چه زمانی به صحن علنی ارسال می‌شود؟

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس از بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها در صحن علنی پارلمان خبر داد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون