رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

کلیات طرح دوفوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تصویب شد|طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در صحن مجلس

کلیات طرح دوفوریتی «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» تصویب شد|طنین شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در صحن مجلس

نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با کلیات طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت حقوق ملت ایران موافقت کردند.

اگر فرستاده اروپا بخواهد تنها به وقت کشی پرداخته و از ما امتیاز بگیرد، قطعاً تسلیم خواسته های نامشروع اروپا نخواهیم شد

اگر فرستاده اروپا بخواهد تنها به وقت کشی پرداخته و از ما امتیاز بگیرد، قطعاً تسلیم خواسته های نامشروع اروپا نخواهیم شد

اصولاً مقامات اروپایی به قصد انجام یک کار مفید و اقدام منسجم به ایران سفر نمی کنند، بلکه تنها هدفشان چانه‌زنی و فشار به جمهوری اسلامی ایران است و سفر آقای بورل نیز از این داستان مستثنی نیست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون