رئیس کمیته سیاسی حزب  توسعه ملی

پیشنهاد دهندگان طرح قانون انتخابات، رئیس‌جمهور را با مبلغ دین اشتباه گرفته اند

«انتشار متن طرح پیشنهادی اصلاح قانون انتخابات از همان ابتدا واکنش های بسیاری را در پی داشته است؛ برخی به بیان ایرادات نگارشی و دستوری آن پرداخته و برخی هم به اهداف و مقاصد مد نظر آن اشاره داشته اند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون