رئیس کل سازمان امور مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی: در کشورهای پیشرفته ۳۰ درصد درآمد مردم بابت مالیات اخذ می شود

تامین هزینه زندگی اجتماعی از طریق روشهای اخذمالیات، استقراض ، فروش نفت و یا چاپ پول است که چاپ پول موجب تورم فزاینده می شود که نوعی مالیات پنهان است که تنها از اقشار متوسط و ضعیف اخذ می شود زیرا اقشار ثروتمند از تورم آسیب نمی بینند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون