رئیس هیئت رئیسۀ فوتبال ایران

تیر خلاص زده شد؛ دیگر همکاری با ویلموتس امکان‌پذیر نیست!

مارک ویلموتس تمامی پل‌های حمایتی پشت‌سر خود را از دست داده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون