رئیس هئیت مدیرۀ باشگاه استقلال

ادعای رئیس هیئت مدیرۀ استقلال: انتقال هوپر هنوز منتفی نشده است!

رئیس هئیت مدیرۀ باشگاه استقلال ادعایی تازه و پرحاشیه را مطرح کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون