رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

خیلی‌ها هزینه می‌کنند فضای دانشگاه را بی‌دین جلوه دهند/ جای برگزاری کنسرت در دانشگاه نیست

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه ۹۰ درصد دانشجویان اعتقاد دینی دارند، گفت:خیلی‌ها هزینه می کنند که فضای دانشگاه را بی دین جلوه دهند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون