رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا

فائوچی: کرونای انگلیسی به سرعت شیوع پیدا می‌کند

رئیس موسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا گفت این ویروس، بسیار سریع و به آسانی شیوع پیدا و افراد را مبتلا می‌کند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون