رئیس موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

تحلیل منوچهر محمدی از رهبری ایران در نظام جهانی پساکرونای آسیایی

چین و ایران اولین کشورهایی بودند که اثرات ویروس کرونا در آنها پدیدار شد، همانطور که می‌دانیم این دو کشور رقیب و دشمن دیرینه کشور آمریکا هستند. با اینوجود طبق آمار کشورهای غربی بیشتر درگیر این ویروس شده‌اند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون