رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا

رئیس منطقه کاتالونیا اعلام جدایی از اسپانیا را به تعویق انداخت

رئیس منطقه خودمختار کاتالونیا در جلسه‌ای در پارلمان این منطقه گفت که کاستن از تنش‌ها در این منطقه حائز اهمیت است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون