رئیس مرکز ملی امنیت و ضد جاسوسی آمریکا

آمریکا: روسیه و چین در مسیر واکسن کرونا سنگ‌اندازی می‌کنند!

آمریکا: روسیه و چین در مسیر واکسن کرونا سنگ‌اندازی می‌کنند!

رئیس مرکز ملی امنیت و ضد جاسوسی آمریکا ضمن تکرار ادعای تلاش روسیه و چین برای دخالت در انتخابات آمریکا، مدعی شد آنها می‌کوشند مانع دست‌یابی آمریکا به واکسن کرونا شوند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون