رئیس قوه‌قضاییه

مردم باید ملجاء بودن دادگاه و نفوذناپذیری قاضی را لمس کنند/ نام شهید در هر کوی و برزن، پرچمی از ارزش‌های الهی است

مردم باید ملجاء بودن دادگاه و نفوذناپذیری قاضی را لمس کنند/ نام شهید در هر کوی و برزن، پرچمی از ارزش‌های الهی است

رئیس قوه‌قضاییه گفت: مردم باید حس کنند که قاضی در عین مهربان‌بودن، مقتدر و نفوذناپذیر است؛ باید با تمام وجود ملجاء و پناهگاه بودن دادگاه و قوه‌قضاییه را لمس کنند.

دستور ویژه رئیس قوه‌قضاییه در مورد احکام برخی پرونده‌های اخیر

رئیس قوه‌قضاییه در دستوری ویژه، تأکید کرد برخی احکام صادره در پرونده‌های اخیر، به سرعت مورد تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه قرار گیرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون