رئیس فدراسیون گلف

عزیزی: یک وجب زمین اختصاصی در هیچ رشته‌ای در تهران نداریم/ فدراسیون گلف بدهی آنچنانی ندارد

رئیس فدراسیون گلف گفت: نداشتن زمین اختصاصی دست ما را بسته و نمی‌توانیم در امر آموزش اقدامات اساسی انجام دهیم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون