رئیس شورای ملی ارمنستان

مناقشه «قره‌باغ» دامن افغانستان را نیز گرفت

مناقشه «قره‌باغ» دامن افغانستان را نیز گرفت

پس از حمایت کابل از آذربایجان در مناقشه قره‌باغ، ارمنستان خواستار لغو عضویت افغانستان در سازمان پیمان امنیت جمعی شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون