رئیس شورای عالی جامعه مدرسین

همسر آیت‌الله محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین درگذشت

همسر آیت‌الله شیخ محمد یزدی رئیس شورای عالی جامعه مدرسین درگذشت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون