رئیس شورای عالی استان ها

انتصاب مدیرکل جدید روابط عمومی شورای عالی استان‌ها

با حکم رئیس جدید شورای عالی استان‌ها حسن رضایی به عنوان مدیرکل جدید روابط عمومی شورای عالی استان‌ها منصوب شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون