رئیس شورای صلح

تایید خبر کشته شدن “برهان الدین ربانی”

یک مقام پلیس کابل ضمن تایید خبر کشته شدن”برهان الدین ربانی” انفجار بمب در مرکز دیپلماتیک پایتخت افغانستان را عامل کشته شدن رئیس جمهوری سابق این کشور دانست.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون