رئیس شورای شهر بومهن

حملۀ فرد ناشناس با چاقو به رئیس شورای شهر بومهن

رئیس شورای شهر بومهن عصر دیروز با ضربۀ چاقو از سوی فردی ناشناس مقابل ساختمان شورای شهر مورد حمله قرار گرفت و مجروح شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون