رئیس شورای اروپایی

اتحادیه اروپا با تعویق بریگزیت موافقت کرد

اتحادیه اروپا با تعویق بریگزیت موافقت کرد

رئیس شورای اروپا امروز (دوشنبه) اظهار کرد، ۲۷ کشوری که پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در این اتحادیه باقی می‌مانند، در خصوص پذیرش درخواست لندن برای تمدید مهلت بریگزیت تا ۳۱ ژانویه ۲۰۲۰ توافق کردند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون