رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

ثبت سفارش کالاهای وارداتی فقط با مجوز استاندارد

از امروز کالاهایی که ثبت سفارش انجام می دهند مشمول استانداردهای اجباری شدند

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون