رئیس سازمان لیگ برتر روسیه

نقض گسترده پروتکل‌های بهداشتی در تمرینات و مسابقات تیم‌های لیگ برتری روسیه

پروتکل‌های بهداشتی جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به نحوه گسترده‌ای توسط تیم‌های لیگ برتری روسیه نقض شدند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون