رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور

تعدادی از تولیدکنندگان خودسرانه قیمت‌ها را افزایش داده‌اند

این روزها شاهد اعتراضات مردم درباره افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها هستیم و به همین دلیل به این مجموعه آمدیم تا علت و توجیه این افزایش قیمت را پیدا کنیم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون