رئیس سازمان بازرسی کل کشور

فقر در برخی نقاط خوزستان مشهود است / صدای واحدی به گوش نمی‌رسد

فقر در برخی نقاط خوزستان مشهود است / صدای واحدی به گوش نمی‌رسد

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یک آسیبی که در استان خوزستان وجود دارد این است که صدای واحدی از نمایندگان و افراد دغدغه‌مند به گوش نمی‌رسد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: در برخورد با فساد “چپ و راست، آقازاده‌ها و بنده‌زاده‌ها” نمی‌شناسیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: در برخورد با فساد “چپ و راست، آقازاده‌ها و بنده‌زاده‌ها” نمی‌شناسیم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در کنار مبارزه با فساد بدون نگاه به چپ و راست، آقازاده‌ها و بنده‌زاده‌ها، از تولید ملی و سرمایه‌گذاران سالم که سربازان خط مقابله با دشمن هستند حمایت می‌کنیم.

مهم ترین عناوین برخی روزنامه‌های صبح یکشنبه کشور

فساد اقتصادی موجب فساد سیاسی می‌شود

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون