رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: باعهدی که با ائتلاف پنج نفره بسته‌ام پایبندم، هر چند که در نظر سنجی‌ها از دیگران در ائتلاف جلو‌تر هستم.

مطالب جلسه غیر علنی با نمایندگان در خصوص اختلاس بانکی را منتشر می‌کنم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: باعهدی که با ائتلاف پنج نفره بسته‌ام پایبندم، هر چند که در نظر سنجی‌ها از دیگران در ائتلاف جلو‌تر هستم.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون