رئیس سابق کمیسیون اروپایی

یونکر: کرونا عدم صلاحیت اروپا در سیاست‌های بهداشتی را کاملا آشکار کرد

یونکر: کرونا عدم صلاحیت اروپا در سیاست‌های بهداشتی را کاملا آشکار کرد

رئیس سابق کمیسیون اروپایی تاکید کرد که بحران کرونا این واقعیت که اتحادیه اروپا هیچ گونه صلاحیتی در سیاست‌های بهداشتی ندارد را کاملا آشکار کرد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون