رئیس سابق فدراسیون دوومیدانی

عرب پای مسئول مستعفی را به فدراسیون باز کرد

مسئول کمیته رده‌های پایه فدراسیون دوومیدانی که از سمت خود استعفا داده بود، با رفتن کیهانی به این فدراسیون بازگشت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون