رئیس دیوان محاسبات کل کشور

بذرپاش:با ما برخورد سیاسی شد ولی با کسی سیاسی برخورد نمی‌کنیم/ باید نهضت قیمت تمام شده کالا و خدمات را در دیوان محاسبات دنبال کنیم

بذرپاش:با ما برخورد سیاسی شد ولی با کسی سیاسی برخورد نمی‌کنیم/ باید نهضت قیمت تمام شده کالا و خدمات را در دیوان محاسبات دنبال کنیم

رئیس دیوان محاسبات کل کشور با تاکید بر اینکه باید نهضت قیمت تمام شده کالا و خدمات را در دیوان دنبال کنیم تا مردم را هرچه بیشتر از مدیریت متنفع نماییم، گفت: گزارش تفریغ بودجه که مهمترین سند نظارت مالی است، باید تغییرات جدی بکند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون