رئیس دفتر هیئت امنای دانشگاه آزاد

جاسبی هم سؤال درباره مأموریت مهدی هاشمی را بی‌‌پاسخ گذاشت

جاسبی: ما به مهدی هاشمی ماموریت ندادیم خودش رفت

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون