رئیس دفتر منطقه‌ای سازمان بهداشت جهانی

سازمان بهداشت جهانی: اروپا به کانون انتشار نوع جدید ویروس کرونا تبدیل شده است

سازمان بهداشت جهانی: اروپا به کانون انتشار نوع جدید ویروس کرونا تبدیل شده است

سازمان بهداشت جهانی گفت که قاره سبز اکنون به کانون جدید انتشار و همه گیری نوع جدید ویروس کرونا تبدیل شده است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون