رئیس دفتر دولت آینده جو بایدن

رئیس دفتر دولت آینده بایدن: انتقال دولت باید این هفته انجام شود

اگر رئیس جمهور ترامپ آماده است که این واقعیت را بپذیرد تحولی مثبت است. آنچه که دونالد ترامپ در توئیتر نشر می‌دهد باعث رئیس جمهور شدن یا نشدنِ جو بایدن نمی‌شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون