رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه

روسیه: ایران باید بخشی از راه‌حل مشکلات منطقه باشد

روسیه: ایران باید بخشی از راه‌حل مشکلات منطقه باشد

من بر این باورم، ایران کشوری است که باید بخشی از راه‌حل مشکلات منطقه باشد، نه اینکه به عنوان مقصر اصلی تمام مشکلات منطقه جلوه داده شود. سیاست گناهکار نشان دادن ایران برای تمام چیزهایی که در سوریه رخ می‌دهد، در سرزمین‌های فلسطین و یمن و یا در کشورهای همسایه اتفاق می‌افتد، رویکردی تقابلی است.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون