رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان

معاون درمان علوم پزشکی گلستان برکنار شد

معاون درمان علوم پزشکی گلستان شب گذشته با دستور رئیس این دانشگاه برکنار و سراج‌الدین عارف‌نیا به عنوان معاون درمان علوم پزشکی استان منصوب شد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون