رئیس دانشگاه خوارزمی

رئیس دانشگاه خوارزمی: مباحث سیاسی نباید وارد مدیریت شود

رئیس دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: برای توسعه صنعت و اقتصاد کشور نباید مباحث سیاسی وارد مدیریت شود.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون