رئیس دانشکده جنگ نرم دانشگاه عالی دفاع ملی

دلیل عقب نشینی آمریکا از حمله نظامی به ایران از زبان سردار افشار

دلیل عقب نشینی آمریکا از حمله نظامی به ایران از زبان سردار افشار

سردار افشار گفت: آمریکایی‌ها بسیاری از تجهیزات خود را به پایگاه عین الاسد منتقل کرده بودند تا از تیررس موشک‌های ایران دور باشد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون