رئیس جمهور کنونی آمریکا

ساکن جدید کاخ سفید با میراث ترامپ چه خواهد کرد؟

ساکن جدید کاخ سفید با میراث ترامپ چه خواهد کرد؟

کمتر از یک ماه دیگر سرنوشت کارزار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشخص می شود. یکی از مهمترین مسائلی که این روزها مطرح است این است که آیا سیاست‌هایی که ترامپ در عرصه بین الملل در پیش گرفته بود ادامه خواهد داشت؟

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون