رئیس جمهور فعلی

انتخابات ریاست‌جمهوری در تاجیکستان پایان یافت

انتخابات ریاست‌جمهوری در تاجیکستان پایان یافت

انتخابات ریاست‌جمهوری در تاجیکستان با مشارکت بیش از ۷۰ درصد از واجدین شرایط پایان یافت.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون