رئیس جمهور فراری تونس

تصاویری از زین العابدین بن علی و همسرش لیلی در عربستان سعودی

لیلی همچنین به نقل از همسرش گفت که او از مردم تونس می خواهد تا با اقداماتش در دوران ریاست جمهوری تونس، منصفانه برخورد کنند.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون