رئیس جمهور ارمنستان

رئیس جمهور ارمنستان در بیمارستان بستری شد

 به نوشته روزنامه «دیلی صاباح»، رئیس جمهور ارمنستان به خاطر نارسایی قلبی به بیمارستان منتقل شده و در حال حاضر تحت معالجه قرار دارد.

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون