رئیس جمهور آفریقایی جنوبی

رئیس جمهور خوش مشرب در کنار زنان و فرزندانش+تصویر

این رئیس جمهور خوش مشرب دومین همسرش(دلامینی زوما) را در سال ۱۹۹۸ گرفت که اکنون وی یکی از سیاستمداران کابینه زوما است. زوما در سال ۲۰۰۰ همسر سوم و در سال ۲۰۰۸ همسر چهارم را به شناسنامه خود افزود که برای این دو ازدواج جشنی با شکوه را در سراسر کشور برپا کرد…رئیس جمهور آفریقایی […]

آمار کرونا
مجموع مبتلایان در جهان
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

کشورهای تحت تأثیر

مبتلایان در ایران
آخرین بروزرسانی در:
مبتلایان

فوتی‌ها

بهبود یافته‌ها

موارد فعال

مبتلایان امروز

فوتی‌های امروز

موارد بحرانی

مبتلایان در هر میلیون